Program lojalnościowy

Program Lojalnościowy - Pozyskiwanie i wymiana punktów

W naszym sklepie obowiązuje program lojalnościowy. Znaczy to, że za każde zakupy otrzymujesz punkty, które możesz wymienić na jednorazowe rabaty. Punkty przypisywane są do konta klienta. Zamówienia złożone bez rejestracji nie podlegają programowi lojalnościowemu. 

 

Domyślna ilość punktów, jaką otrzyma klient za kupno towaru 1 PKT za każde 10.00 zł  
Ilość punktów, jaką otrzyma zarejestrowany klient za każdą zatwierdzoną opinię 2.00 PKT  
Ilość punktów, jaką otrzyma zarejestrowany klient za subskrypcję do newslettera 2.00 PKT

 

Punkty lojalnościowe      
20.00 PKT -20.00% od ceny dla klienta    
40.00 PKT -40.00% od ceny dla klienta

 

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.

Organizatorem programu jest sklep internetowy sklepfryz.pl. Program lojalnościowy skierowany jest do klientów sklepu. 

W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na rabaty zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora.Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

§2. DEFINICJE

Program lojalnościowy- program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na rabaty zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.

Klient – osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym sklepfryz.pl

Punkty- punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy- formularz znajdujący się na stronie sklepfryz.pl, prawidłowe uzupełnienie formularza rejestracyjnego klienta oznacza aktywację konta oraz wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie. 

Uczestnik programu- Klient, który prawidłowo uzupełniła formularz zgłoszeniowy.

§3.UCZESTNICTWO

Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.Z chwilą wypełnia formularza rejestracyjnego online na stronie sklepfryz.pl klient dokonuje aktywacji swego konta i staje się Uczestnikiem Programu. Prawidłowe wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Klienta niekompletnych lub nieczytelnych danych osobowych, podejrzenia nadużycia.Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Punkty przyznawane są od momentu zarejestrowania się w programie. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie. 

§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 Klient może punkty zgromadzone na swoim koncie wymienić na rabaty..Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora.Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora.Uczestnik zgłaszający chęć otrzymania wskazanej przez niego nagrody przechodzi weryfikację liczby punktów zgromadzonych na swoim koncie, następnie w terminie 24 godzin nagroda jest mu wydawana. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. Jeżeli uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.  

§6. REKLAMACJE

Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Operatora programu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 2 dni od zgłoszenia.

§7. DANE OSOBOWE

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: Centrum Zaopatrzenia Fryzjerów "INKA".Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Dane będą przetwarzana przez co najmniej przez okres trwania programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych. 

§8.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza lub edycji danych. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika. 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepfryz.pl. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Zaufane Opinie IdoSell
4.84 / 5.00 690 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-25
Wszystko super
2024-05-20
Gorąco polecam. Profesjonalizm pod każdym względem.
pixelpixel