Polityka dotycząca cookies

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO. Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest CENTRUM ZAOPATRZENIA FRYZJERÓW INKA AGNIESZKA KALINOWSKA Płock ul. Królewiecka 18a . Nasze dane kontaktowe: 24 262 81 88, mail: inka@grupa.polwell.pl Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”
 • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) ,
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane np. przepisy podatkowe

Czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy:

 • czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o: 

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:  

 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, usługi biura rachunkowego;
 • innym administratorom, np. kurierom.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasze dane kontaktowe: 535 011 229, mail: info@sklepfryz.pl

Polityka Prywatności

Sklep Internetowy sklepfryz.pl działający pod adresem sklepfryz.pl, prowadzony przez Centrum Zaopatrzenia Fryzjerów – Inka Agnieszka Kalinowska i zwany dalej Sklepem przestrzega zasady ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.
 
 
1. Zakres zbieranych danych i wykorzysytwania danych

1.1 Rejestracja – dane wymagane dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz hasło do logowania do Sklepu

W przypadku firm: nazwa firmy, NIP, adres siedziby, numer telefonu, adres e-mail oraz hasło do logowania do Sklepu . Zbierania tych danych ułatwia dokonywanie regularnych transakcji.

1.2 Zamówienia – zamówienie może być składane przez osobę zarejestrowaną w Sklepie. Dane z rejestracji wykorzystywane są do wysyłki.

1.3 Newsletter – w przypadku zapisania się na newslettera adres e-mail wykorzystywany do wysyłania wiadomości e-mail z informacjami o działaniu sklepu.

2. Kontakt ze Sklepem

Po złożeniu zamówienia klient otrzyma od Sklepu wiadomości e-mail dotyczące transakcji. Istnieje możliwość także kontaktu telefonicznego w razie pilnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

3. Zmiana danych osobowych

Po zalogowaniu w panelu sklepu klient może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć.

4. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy sprzedaży, Sklep jest upoważniony do udostępnienia danych osobowych Klienta podmiotom trzecim. W przypadku realizacji umowy sprzedaży w Sklepie, podmiotem trzecim są firmy spedycyjne, odpowiedzialne za dostarczenie zamówionego towaru pod wskazany przez Klienta adres. W tym celu Sklep udostępnia podmiotom trzecim dane teleadresowe odbiorcy określone przez Klienta.

5. Bezpieczeństwo

 Łączenie się z formularzami służącymi do wpisywania danych odbywa się z użyciem scentralizowanego protokołu SSL.

6. Przepisy końcowe

6.1 Polityka prywatności jest części Regulaminu.

6.2 Centrum Zaopatrzenia Fryzjerów – Inka Agnieszka Kalinowska zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.

6.3 Podmiotem zbierający dane:

Centrum Zaopatrzenia Fryzjerów – Inka Agnieszka Kalinowska
Ul. Królewiecka 18a
09-400 Płock
Tel.: 24 367 10 11
E-mail:  info@sklepfryz.pl
NIP 774-163-43-22 Regon 610304140


Polityka plików cookies

W naszym serwisie internetowym pod nazwą: sklepfryz.pl, dalej jako Serwis, dostępnym pod adresami internetowymi: sklepfryz.pl, stosujemy pliki cookies.

1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne, najczęściej mające postać krótkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszego Serwisu. Przykładem urządzenia końcowego Użytkownika jest komputer (np. stacjonarny, laptop, tablet) lub inne urządzenie przenośne (np. smartfon).

Pliki cookies zawierają w szczególności informacje o stronach/podstronach internetowych naszego Serwisu, które odwiedził Użytkownik, czas ich przechowywania w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer. Te informacje pozwalają naszemu Serwisowi i nam jako jego administratorowi, zapamiętywać preferencje Użytkownika i dostosowywać Serwis do jego indywidualnych potrzeb.

Nasz Serwis nie zbiera i nie przechowuje w sposób automatyczny żadnych danych informatycznych umożliwiających identyfikację Użytkownika, poza danymi zawartymi w plikach cookies.

2. Jak zarządzać plikami cookies?

Plikami cookies stosowanymi na stronach Serwisu jego Użytkownicy mogą zarządzać dokonując odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej. W szczególności Użytkownik może usunąć pliki cookies, wcześniej zapisane przez nasz Serwis w jego urządzeniu końcowym (zob. punkt „Czym są pliki cookies?”), za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Informujemy, że większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie i przechowywanie plików cookies, w tym przez nasz Serwis, w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jednakże ci Użytkownicy, którzy nie wyrażają na to swej zgody, mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej tak, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies.

Szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób Użytkownik może dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, Użytkownik powinien poszukiwać na stronach podmiotów udostępniających to oprogramowanie (przeglądarki internetowe).  Dla przykładu, w przeglądarce: 1.Mozilla Firefox: W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Użytkownikowi możliwość zaznaczenia, że nie chce być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych plików cookies poszczególnych witryn. 2. Microsoft Internet Explorer: W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem Użytkownik może regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych. 3. Google Chrome: W menu dostępnym w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia”, a następnie „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości usunięcia plików cookies, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki. 4. Apple Safari: W menu przeglądarki wybierz „Preferencje”, a następnie zakładkę „Prywatność”. Tam dostępne są liczne opcje dotyczące plików cookies.

Użytkownik powinien jednak mieć na uwadze, że zastosowane przez niego wyłączenia lub ograniczenia w zakresie obsługiwania plików cookies przez jego przeglądarkę internetową mogą skutkować brakiem dostępu do określonych funkcjonalności naszego Serwisu. W przypadku pytań lub problemów w tym zakresie prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdą Państwo w Regulaminie naszego Serwisu oraz w zakładce Polityka plików cookies.

3. W jakim celu stosujemy pliki cookies?

Jak już wyżej zasygnalizowaliśmy, w ramach naszego Serwisu stosujemy pliki cookies, aby jak najlepiej dostosować jego zawartość, w tym treść, do preferencji danego Użytkownika.

Pliki cookies pozwalają nam również opracowywać tzw. statystyki odwiedzin (oczywiście anonimowych!), dzięki którym dowiadujemy się, w jaki sposób Użytkownicy korzystali z naszego Serwisu, a to z kolei pozwala nam stwierdzić, w jakim kierunku powinniśmy dalej rozwijać nasz Serwis.

Stosowanie przez nas plików cookies pozwala Użytkownikom sprawnie poruszać się w obrębie naszego Serwisu, zwłaszcza po zalogowaniu, ponieważ nie muszą oni wpisywać za każdym razem swojego loginu i hasła na kolejnych podstronach Serwisu.

4. Jakiego rodzaju pliki cookies wykorzystujemy? W naszym Serwisie stosujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

a) „sesyjne”, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia przez niego strony naszego Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej; b) „stałe”, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach „stałych” plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

Pliki cookies stosowane przez nasz Serwis mogą być wykorzystywane także przez współpracujących z Serwisem reklamodawców oraz podmioty, które tworzą, na zlecenie Serwisu, anonimowe statystyki odwiedzin.

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 432 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-05
Extrrrrra
2023-12-05
Sklep oceniam na jeden z lepszych. Przy moim zakupie z mojej winy zrobiłem podwójny zakup tego samego produktu. Po wykonaniu telefonu do firmy przeciągu 5 min zwrot pieniędzy na konto i zero problemów
pixelpixel